Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK Kapsamında Güvencem Var:(Gerekli)
Ad Soyad:(Gerekli)
DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Hayatı birçok açıdan, özellikle de sağlık açısından güvence altına alan çeşitli sigorta türleri bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası da bunlardan birisidir. Kişilerin, sağlık hizmetlerinden daha yüksek standart ve kalitede faydalanmasını sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası, bazı düzenlemelerle SGK kapsamına alınmış hususlardan oluşmaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Daha önceden, SGK kapsamına alınmamış olan bazı sağlık harcamalarının, yeni düzenlemelerle sigorta kapsamına dahil edilmesine bağlı olarak kişilerin daha avantajlı sağlık hizmeti almasını sağlayan sigorta türüne, tamamlayıcı sağlık sigortası denir. Yani önceden, özel sigortası bulunanların sağlık giderleri ve tedavi masrafları, sigorta şirketi ya da SGK tarafından yapılan sözleşme gereği belirli şartlara göre karşılanıyordu. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla, SGK’lılar da belirli bir ek ücretle aldığı sağlık hizmetinin çıtasını yükseltebilmektedir. Kısaca tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’lı kişilerin sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı şekilde faydalanmasını sağlayan sigorta türüdür. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Primi Nasıl Belirlenir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri, sigorta şirketine göre farklılık gösterebilmektedir. Teminatlar ve primler, kişilerin ayakta ya da yatarak tedavi masraflarının sigorta kapsamına alınması tercihine göre belirlenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortanın başladığı andan itibaren kişinin yaşı temel kriter alınarak hesaplanır. Ayrıca, primin tutarı, sigortanın kapsamı ve vadesi de, primi belirleyici etkenlerdir. Ayrıca prim belirlenirken, kişinin SGK’lı olarak aktif şekilde çalışması da dikkate alınmaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Şartları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmek için, tabi ki belirli başlı bazı şartlar vardır. Daha yüksek şartlarda tedavi almak isteyen, özel sigortalı olup da bunun için önemli bir bütçe ayıramayan, tedavi için SGK anlaşmalı kurumları tercih etmek zorunda olan herkes, özel sigortaya göre daha cüzi rakamlarla tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının şartları şirketlere göre değişiklik göstermekle birlikte genele olarak 55 yaş altında ve T.C vatandaşı olma şartları aranmaktadır. Bu kişiler, sadece kendileri için değil, bakmakla sorumlu olduğu kişiler için de poliçe satın alabilmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının ayakta ve yatarak tedavi isteğine göre teminatları bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı; sigortanın başlangıç tarihinden itibaren kişinin herhangi bir rahatsızlığa bağlı olarak muayene, tahlil, röntgen ve ilaç masraflarının karşılanmasıdır. Ayakta tedavi teminatından faydalanabilmek için muayene tahlil ve diğer işlemlerin aynı sağlık kurumu ve hekimden alınması, SGK tarafından konulan bir şarttır. Ayakta tedavi için verilen hizmetler, 9 ya da 10 defa olmakla sınırlıdır. Daha üstünde tedaviler için teminat verilmemektedir.

Yatarak tedavi teminatı ise, sigortalının sigorta başlangıcından itibaren doktorun gerekli gördüğü hallerde yatarak tedavi alması durumunda geçerli olmaktadır. Hastanın geçirdiği operasyonlar, hayati tehlike oluşturan ani durumlarda yapılan müdahalelerin hepsi, sigorta kapsamına dahildir. 

Ayakta ya da yatarak tedavi teminatları arasında doğum teminatı da mevcuttur. Doğum teminatı için, sigorta şirketlerinin standart fiyat tablosu haricinde bir fiyatlandırma yapılmaktadır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası talebinde bulunmak için genellikle sağlık harcamalarınızı doğrulayan faturalar ve doktor raporları gibi belgeler sunmanız gerekebilir.
Poliçenin kapsamını, primleri, ödeme koşullarını ve özel şartları dikkatlice incelemelisiniz. Ayrıca, poliçenin hangi sağlık hizmetlerini ve masrafları kapsadığını ve ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini de anlamalısınız.
Primler genellikle aylık veya yıllık olarak ödenir. Ödeme yöntemi ve süresi, sigorta şirketinin politikalarına bağlı olarak değişebilir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigorta şirketleri veya aracılar aracılığıyla satın alınabilir. Bir poliçe seçerken farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırmak önemlidir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası, genellikle tıbbi gereklilik olmayan kozmetik cerrahi, bazı doğum kontrol yöntemleri gibi belirli hizmetleri veya ilaçları kapsamayabilir. Poliçenizin belirlediği kapsamı dikkatlice incelemeniz önemlidir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri, yaşınız, sağlık geçmişiniz, seçtiğiniz kapsam düzeyi ve sigorta şirketinin politikalarına bağlı olarak değişebilir.

İhtiyacınıza uygun teklif alın!

İhtiyacınıza uygun teklif almak için bizimle iletişime geçin!