Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası,bir kaza ya da hastalık neticesinde doğan sağlık giderlerini karşılayan bir sigorta çeşitidir.Poliçede tanımlanan limitler ve teminatlar ile genel ve özel şartlar kapsamında,
ödemeyi taahhüt edilen prim karşılığında sağlık harcamalarının sigorta şirketleri tarafından karşılanmasıdır.

İnsanların, her açıdan yaşamlarını rahat ve güvenli olarak devam ettirebilmeleri için, sağlık sigortaları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle özel sağlık sigortası, insanların herhangi bir kaza ya da hastalanma gibi olumsuz durumlarda sağlığının bozulması sonucu, iyileşme sürecinde bir nevi hayat güvencesidir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir? Avantajları Nelerdir?

Sağlık sigortası olarak çoğu kişi, devlet tarafından Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen sağlık sigortalarından faydalanmaktadır. Ancak bu tür sigortalar, sadece devlet hastanelerinde geçerli olduğundan, ani bir durumda özel hastanelerden de tedavi desteği alabilmek için özel sağlık sigortalarına katılmak, hayati önem taşımaktadır. Özel sağlık sigortası, hastalıklar ya da kazalar sonucu oluşan sağlık sorunlarında, tedavi giderlerinin belirli oranlarda karşılanabilmesi için hazırlanmış özel içerikli planlardır. Sigortanın içeriği, hizmeti veren kuruma göre değişiklik göstermektedir.

 Özel sağlık sigortaları, belirlenen limit dahilinde, kişinin o anki durumuna göre poliçede belirtilen şartlara bağlı olarak sigortayı koruyan avantajlı bir sigorta türüdür. Bu tür sigortaların en önemli avantajı, insanlara istediği hastane ve doktordan tedavi hizmeti alabilme şansı tanıyor olmasıdır. Sigorta şirketleri, özel sağlık sigortası yaptırma durumunda kişilerin, herhangi bir sebebe bağlı olarak oluşan hastalıklarda ayakta ya da yatarak tedavileri sonucu hesaplanan gideri ödemeyi taahhüt etmektedir. Poliçede belirtilmişse, özel sağlık sigortası hem ülkemizde hem de yurtdışında geçerlidir. Bilindiği üzere, özel hastanelerde sağlık sorunlarının tedavisi, çok yüksek meblağlarla yapılmaktadır. İşte özel sağlık sigortası, kişileri bu meblağlardan kurtararak, tedavinin önemli bir bölümünü ya da tamamını karşılamaktadır. Bu da, hastalara, istediği an istediği hastaneden kaliteli hizmet almanın ayrıcalığını yaşatmaktadır.

Özel Sağlık Sigortasının Kapsamı

Özel sağlık sigortası kapsamı, şirketten şirkete farklılık göstermektedir. Temel şartlar sabit olsa da, özel sigortaların kapsamı şirketlere göre çeşitli açılardan farklılık göstermektedir. Genel olarak özel sigortaların hepsi, kişilerin hastalığı durumunda, poliçede belirtilen limit ve şartlara göre tedavi masraflarını karşılar. Ayrıca özel sigortaların kapsamı, yatarak ve ayakta tedavi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ayakta tedavi teminatı doğrultusunda hastaların, başta muayene masrafları olmak üzere her türlü tahlil, röntgen çekimi, aldığı fizik tedavi ve ilaç masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

Yatarak tedavi teminatı ise daha ayrıntılı olarak, kişinin hastanede kaldığı sürece aldığı her tülü tedaviyi karşılamaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Özel sağlık sigortaları, kişinin sağlık durumuna göre özel olarak belirlenmektedir. İçeriği  ise, her sigorta şirketine ve kişiye göre farklılık gösterdiğinden, sabit bir ücreti yoktur. Özel sağlık sigortası fiyatları, poliçenin içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken, en avantajlı teminatlarla uygun fiyata hizmet veren sigorta şirketini bulmaktır. Özel sağlık sigortası yaptırmadan önce, şirketlerin teminat ve ücretlerini karşılaştırarak doğru seçim yapmak, sağlık adına atılmış önemli bir adım olacaktır.

Devlet sağlık sigortası genellikle devlet tarafından finanse edilen ve her vatandaşa sunulan bir sağlık hizmeti sistemidir. Özel Sağlık Sigortası ise bireylerin özel sigorta şirketlerinden satın aldığı özel bir hizmettir ve ek bir mali yük getirir.
Bazı özel sağlık sigortası poliçeleri, belirli bir bekleme süresi gerektirebilir. Bu, sigortalının belli bir süre boyunca poliçeyi ödemesi gerektiği anlamına gelir, ancak belirli sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını kazanmaz.
Kronik hastalıklar, genellikle özel sağlık sigortaları tarafından kapsanmaz. Bu tür durumlar için ayrıca kronik hastalık sigortası veya ek bir poliçe satın almanız gerekebilir.
Özel Sağlık Sigortası poliçeleri genellikle yıllık sözleşmelerdir. Sigorta poliçenizi yenileyerek sürekli olarak koruma altında olabilirsiniz.
Özel Sağlık Sigortası, beklenmedik sağlık sorunları veya acil durumlar için mali güvence sağlar. Ayrıca, daha hızlı sağlık hizmeti almanızı ve öncelikli tedavi olmanızı sağlayabilir.
Özel Sağlık Sigortası primleri birçok faktöre bağlı olarak belirlenir. Sigortalının yaşı, cinsiyeti, sigorta poliçesinin kapsamı, beklenen sağlık harcamaları gibi faktörler prim miktarını etkiler.

İhtiyacınıza uygun teklif alın!

İhtiyacınıza uygun teklif almak için bizimle iletişime geçin!