Konut Sigortası

Konut Sigortası

Sigortalanacak Konut:(Gerekli)
Ad Soyad:(Gerekli)
Adres:(Gerekli)
Konut Tipi

Konut Sigortası

Konut sigortası, binaları yasal olarak güvence altına alan bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak, bina içindeki eşyalar da, konut sigortası kapsamında koruma altına alınabilir. Olası bir hasar durumunda, sadece bina değil bina içindeki eşyalar da zarar görebileceğinden, sigorta sözleşmesi yapılırken, binanın içindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması, mantıklı bir tercih olacaktır.

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası evinizi kazalardan, yangın, sel, su baskını ,terör yada hırsızlıktan koruyan bir güvencedir. Konut sigortası satın almak için ev sahibi olmanız gerekmez. Eğer kiracı iseniz sadece eşyalarınızı kapsayan bir poliçeyle kendi risklerinizi koruma altına alabilirsiniz. Ev sahibi olarak yalnızca bina teminatı veya buna ek deprem teminatı ilave ederek yatırımlarınızı koruma altına alabilirsiniz. Binaların hasarı durumunda içindeki eşyalarda  zarar göreceğinden, eşyalarla birlikte güvence altına alınması daha avantajlı bir durum oluşturmaktadır. Ev sahibi, hem binayı hem de içindeki eşyaları sigortalatabilirken kiracı, sadece içindeki eşyaları koruma altına aldırabilir.

Konut Sigortasının Kapsamı

Konut sigortası kapsamı, ana teminatlar ve ek teminatlar olmak üzere, iki bölümden oluşmaktadır. Ana teminatlar, sigorta şirketlerinin hizmet kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Ancak, hayati önem taşıyan yangın tehlikesi, her sigorta şirketinin ana teminatıdır. Konut sigortasıyla, yangının sebep olduğu hasarlara karşı hem bina hem de içindeki eşyalar güvenceye alınmaktadır.

Konut Sigortası Teminatları

Tüm sigorta şirketlerinde konut sigortasının ana teminatı, yangın teminatıdır. Onun haricindekiler, ek teminat olmakla birlikte, güvenlik açısından hem gerekli hem de daha avantajlıdır.

Ek teminatlar deyince, konut sigortasının kapsamı daha da genişlemektedir. Bu sayede binalar, daha fazla risk için yasal olarak koruma altına alınmış olur. Ek teminatlar kapsamına alınan riskler şu şekilde sıralanabilir.

Hırsızlık: Aslında bina ve eşya güvenliği denildiğinde akla gelen ilk risk hırsızlıktır. Hırsızlık riskinin konut sigortası kapsamına alınması, herhangi bir vakada, hırsızın bina ve eşyalara verdiği zararın karşılanması demektir.

Sel: Sel ya da su baskını durumunda, binadan çok eşyalar zarar göreceğinden, eşyalar selin verebileceği hasara karşı korunur. Ayrıca, binaların su tesisatının patlaması gibi durumlarda oluşma riski bulunan su baskınların sözleşme kapsamına alınması da, ek teminatlar grubundadır.

Ek teminatlar ayrıca, deprem, yer kayması, araç çarpması, duman, enkaz kaldırma, cam kırılması, yardım hizmetleri, enflasyondan korunma( DİE’nin oranlarına göre, eşyaların değeri enflasyona göre artış göstererek güncel olarak korunur), yangın mali mesuliyet ve kira kaybı(sigortalı ile kiracının birbirine karşı verebileceği hasarların güvence altına alınması), yer kayması, fırtına, kar ağırlığı, yanardağ püskürmesi, grev ve lokavt gibi kargaşa oluşturucu eylemler, alternatif ikamet masrafları(gördüğü hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelen binaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesine kadar geçen sürede, ikamet edilen diğer adresin masraflarının sözleşme bedelince karşılanması) olmak üzere birçok maddeden oluşmaktadır.

Konut sigortası doğal afetleri kapsayabilir, ancak hangi doğal afetlerin kapsamda olduğunu poliçenizin belirlediği koşullara bakarak öğrenmelisiniz.
Hasar durumunda, sigorta şirketinizi hemen bilgilendirmeniz önemlidir. Sigorta şirketi hasarın boyutunu değerlendirecek ve hasar tazminatını ödeyecektir.
Konut sigortası poliçeleri genellikle bir yıl süreyle geçerlidir. Poliçenin sona erdiği tarihden önce yenilemek veya güncellemek gerekebilir.
Konut sigortası poliçesi seçerken, evinizin ihtiyaçlarına uygun bir poliçe seçmek önemlidir. Poliçe kapsamını, özelleştirme seçeneklerini ve fiyatları karşılaştırmak için farklı sigorta şirketlerinden teklifler almanız faydalı olacaktır.
Konut sigortası, evinizde meydana gelen beklenmedik olaylar sonucu hasar gördüğünde kullanılır. Örneğin, bir yangın, hırsızlık, sel veya doğal afet sonucu oluşan hasarlar bu poliçe altında talep edilebilir.
Konut sigortası maliyeti birçok faktöre bağlıdır, örneğin evinizin değeri, konum, poliçe kapsamı, sigorta şirketi ve sigorta süresi gibi faktörler etkileyebilir.

İhtiyacınıza uygun teklif alın!

İhtiyacınıza uygun teklif almak için bizimle iletişime geçin!