İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri sigortası, işyerleri ve içlerinde bulunan demirbaşları teminatlar dahilinde güvence altına alan sigorta türüdür. Kapsamı, doğal afetlerden hırsızlık ve grev gibi risklere kadar bina ile içindekileri teminat altına alacak şekilde geniştir. Standart olarak belirlenmiş ana teminatlar dahilinde kişiler isterlerse, ek teminat ile sigorta kapsamını genişletebilirler. Fabrika, depo, ofis, atölye gibi küçük ya da büyük ölçekli olması farketmeksizin tüm işyerleri için işyeri sigortası avantajından faydalanılabilir. 

İş Yeri Sigortası nedir?

İçinde bulunduğumuz dönemde, güvenli yaşamı tehdit eden risklerin çoğalması nedeniyle, hayatı her açıdan güvence altına alabilmek için birçok sigorta türü bulunmaktadır. Teminatları dolayısıyla oldukça avantajlı bir sigorta türü olan işyeri sigortası da bunlardan birisidir. Doğal olarak üretim ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren herkes,işyeri sigortası nedir ve neleri kapsamaktadır? sorularının cevabını merak etmektedir. 

Öncelikle işyeri sigortası; hem bina hem de camlar da dahil olmak üzere bina içinde bulunan tüm eşyaları güvence altına almaktadır. Hatta poliçenin kapsamı genişletilerek, işyerinde çalışanlar ve müşteriler bile başlarına gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı teminat altına alınabilir. İşyeri sigortası demek, huzurlu ve güvenli bir ortamda, motivasyonu yüksek şekilde verimli çalışmak demektedir.

İşyeri Sigortasının Teminatları

İşyeri sigortasının, her sigorta şirketinde aynı olmak üzere temel teminatları ile, kullanıcıların talebine göre ek teminatlar olmak üzere iki tür teminat bulunmaktadır. Ana teminatlar;

Hırsızlıkİşyeri sigortası teminatları deyince, akla ilk olarak hırsızlık gelmektedir. Sigorta poliçesinde hem hırsızın çaldığı eşyalar hem de binaya girmeye çalışırken etrafa verdiği zararlar teminat altına alınır.

Yer kayması: Sıkça görülen doğal afetlerden birisi olan yer kayması sonucu binalara gelebilecek zararlar, işyeri sigortasıyla maddi güvence altına alınır.

Grev ve lokavt: Çoğu zaman grev, lokavt ya da çeşitli terör eylemleri sonucunda binalar zarar görebilmektedir. Eylem ya da harekete yetkililerin müdahale etmesi anında bina zarar görürse, işyeri sigortası devreye girmektedir. 

İnfilak, yıldırım, fırtına: Tüp, doğalgaz ve elektrikli aletlerin sebep olduğu patlama, fırtına sonucu binanın hasar görmesi ve yıldırımın sebep olabileceği maddi hasarlar, işyeri sigortasının teminatları arasındadır.

Dahii su baskını: Su tesisatının patlaması ya da muslukların açık unutulması gibi sebeplerden dolayı bina içinde su baskını oluşması

Kar ağırlığı: Yağan karın, çatıda oluşturduğu baskı ile binanın zarar görmesi de, işyeri sigortasıyla güvence altına alınır.

Cam kırılması, enkaz kaldırma: Cam kırılması ve enkaz kaldırma, poliçe teminatı kapsamında bulunmaktadır. Ayrıca araç çarpması sonucu oluşan hasarlar da, işyeri sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

Komşulara karşı sorumluluk, 3. kişilere karşı sorumluluk ve mal sahibine karşı sorumluluk ile de, binaya bağlı hak ve hukuklar teminat altına alınmıştır. Doğal afetlere bağlı olarak işyerinde herhangi bir hasar oluşmuşsa ve bina kullanılamaz duruma geldiyse, bina içinde bulunan işletmeci de binanın kirasını peşin ödemişse, kullanılmayan sürenin kira karşılığı sigorta şirketince karşılanır. 

 İşyeri sigortasının ek teminatları ise;

Hukuki koruma, para taşıma, ferdi kaza sigortası, iş durması, işyeri değişiklikleri, adres nakli ve işverenin mali sorumluluğudur.

İşyeri Sigortası Primleri

İşyeri sigorta primleri, işyerinde yapılacak analizlere göre belirlenmektedir. İşyerinin konumu, çevresi ve faaliyet alanı, poliçe kapsamı ve primler belirlenirken dikkate alınan faktörlerdir.

İşyeri sigortası poliçesini güncellemek için sigorta sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz. Değişen iş koşulları veya ihtiyaçlar doğrultusunda poliçenizi gözden geçirmek ve güncellemek önemlidir.
İşyeri sigortası, işyeri ile ilgili geniş bir koruma sağlarken, işçi tazminatı yalnızca işçilerin iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu meydana gelen zararları karşılar.
İşyeri sigortası, işverenlere hukuki koruma, işçi tazminatı taleplerine karşı koruma, işyeri malzemelerinin ve ekipmanlarının zarara uğraması durumunda finansal koruma ve işyeri kapsamındaki diğer risklere karşı güvence sağlar.
İşyeri sigortası primleri, işyerinin risk profiline, çalışan sayısına, iş yerinin büyüklüğüne ve sigorta kapsamına bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, iş yerinin geçmiş sigorta talepleri ve tarihçesi de primleri etkileyebilir.
İşyeri sigortası satın almak için bir sigorta brokeri veya acentesi ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, çeşitli sigorta şirketlerinin çevrimiçi tekliflerini karşılaştırarak da uygun bir işyeri sigortası poliçası bulabilirsiniz.
İşyeri sigortası maliyeti, işyerinin büyüklüğüne, faaliyet alanına, çalışan sayısına ve coğrafi konumuna göre değişebilir. Ayrıca, seçtiğiniz sigorta türleri ve teminatlar da maliyeti etkiler.

İhtiyacınıza uygun teklif alın!

İhtiyacınıza uygun teklif almak için bizimle iletişime geçin!