Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Ad Soyad:(Gerekli)
Azami dosya boyutu: 2 MB.

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası ürünümüz oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık sigortaları için çözüm sunmaktadır. Ürünümüz oturma izni ya da ikamet tezkeresi için gerekli olan şartları karşılamaktadır.

Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası Hangi Teminatları Kapsamaktadır.?

Yatarak Tedavi teminatlarını %100 ile, ayakta tedavi teminatlarını %60 oranında karşılamaktadır.
Yatarak tedavi teminatları; ameliyat, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz teminatlarını içermektedir.

Ayakta Tedavi teminatları; doktor muayene, İlaç, tanı yöntemleri ve fizik tedavi gibi giderlerden oluşmaktadır.

Seyahat sigortası, yalnızca seyahat sırasında geçerli olan ve seyahatle ilgili belirli riskleri kapsayan bir sigorta türüdür.
Yabancı sağlık sigortası, yurtdışında beklenmedik tıbbi acil durumlar, hastalıklar veya kazalar için talep edilmelidir.
Yabancı sağlık sigortası, birkaç gün süreyle kısa bir seyahatten, bir yıl veya daha uzun süreli yurtdışında yaşam için uzun vadeli bir sigortaya kadar farklı sürelerde geçerli olabilir.
Yabancı sağlık sigortası maliyetleri, seyahat süresi, hedef ülke, sigorta şirketi, yaş ve sağlık durumu gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir.
Yabancı sağlık sigortası, yurtdışında hastane yatışları, doktor muayeneleri, ilaçlar, ameliyatlar, acil tıbbi nakil ve diğer tıbbi hizmetleri kapsayabilir.
Yurtdışına seyahat ettiğinizde veya uzun süre yurtdışında yaşıyorsanız, yerel sağlık sigortası genellikle geçerli olmayabilir.

İhtiyacınıza uygun teklif alın!

İhtiyacınıza uygun teklif almak için bizimle iletişime geçin!