Diğer Sigorta Ürünleri

Diğer Sağlık Sigortaları

Gezinti Teknesi ve Yat Sigortaları

Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası ile ticari veya özel amaçlı kullandığınız yelkenli ya da motorlu gezinti teknelerinizi denizde, karada ve çekek yerinde karşılaşabileceğiniz risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Tekne & Makine Sigortası ile Neler Güvende, Neleri Kapsar?

Teminatlar
Ana Teminatlar

Deniz Kazaları: Batma, fırtına, çarpma, karaya oturma gibi deniz kazalarından dolayı meydana gelecek masraflar teminat kapsamındadır.

Hırsızlık: Yata ait makine veya teçhizatın yanında yatın veya servis botlarının çalınması halinde oluşacak maddi zarar poliçe güvencesindedir.

Yangın ve İnfilak Hasarları: Yangın ya da infilak sonucu yatın kısmen veya tamamen yanması durumunda oluşan hasarları kapsar.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk: Sigortalıya ait yatın sebep olduğu bir kazada, yatın çarpıştığı tekneye veya üzerindeki mala gelebilecek hasarlar ve diğer teknede meydana gelen can kaybı, sakatlık/yaralanma neticesindeki zararlardan doğabilecek masraflar teminat güvencesindedir. Bunun yanında yat, liman, iskele, rıhtım gibi sabit ve hareketli cisimlere kazaen verilen zararların masrafları da poliçe kapsamındadır.

Doğal Afetler: Deprem, volkanik patlama, yıldırım gibi doğal afetlerden dolayı zarar gören yatın onarım masrafları teminat kapsamına alınır.

Harp, Grev, Terör, Kargaşa: Savaş, grev, terör ve kargaşa durumlarından dolayı yatının göreceği hasarın masrafları teminat kapsamındadır.

Enkaz Kaldırma: Poliçe kapsamındaki riskin gerçekleşmesi halinde oluşacak enkazın kaldırılması için gerekli olan masraflar teminata dahildir.

Kötü Niyetli Hareketler, Korsanlık: Kötü niyetli hareketler veya korsanlık vakaları esnasında yaşanacak hırsızlık ya da yata verilen maddi zararın masrafları poliçe kapsamındadır.

Ek Teminatlar

Kişisel Eşya: Özel amaçlı kullanılan yani ticari olmayan yatlarda, kişisel eşyanın güvenliği teminat altındadır.

Elektronik Cihazlar: Teminat kapsamına alınan durumlarda, yattaki elektronik cihazlara zarar gelmesi halinde oluşacak masraf, kapsama dahildir.

Çekme-Kurtarma: Teminat kapsamında yaşanan kazalarda yatın hareket edememe durumunda, çekme-kurtarma teminatı devreye girer.

Hukuksal Koruma: Yasal ve cezai sorumluluk kapsamında sigortalı yat sahibinin başına gelebilecek hukuki savunma masrafları, sigorta tarafından karşılanır.

Ferdi Kaza: Yatta bulunan kaptan, mürettebat ve misafirler için poliçede belirtilen limitler kapsamında, kaza sonucu vefat, tam ve kısmi maluliyet ve tedavi masrafları, Ferdi Kaza teminatı içinde değerlendirilir.

Makine Hasarları Genişletme: Enstitü makine hasarları genişletme klozu kapsamı dahilinde, makine kırılması durumları teminat kapsamındadır.

Çevre Kirliliği: Çevre Mevzuatı çerçevesinde sigortalıya yönlendirilen ve sigortalının hukuken ödemek zorunda kalacağı tazminat talepleri güvence altına alınır.

Yat Yardım Hizmeti: Yat Yardım Hizmeti, özel amaçla kullanılan teknelerde; kaza, yaralanma veya hastalık durumunda tedavi giderlerinden yedek anahtar gönderimine, geçici kaptan servisinden yedek parça yardımına kadar 7/24 yat yardım hizmeti sunar.

Makine Kırılması: Tekneye ait makine kırılmasına bağlı oluşacak maddi zarar poliçe güvencesindedir.

Tekne ve Yat İnşaa Sigortası

Yeni inşa edilen veya kapsamlı refit gören tekneler için yapılan tekne ve yat inşaa sigorta
türüdür. Bir yıldan kısa veya uzun süreli (inşaat ve tadilat faaliyeti bitene kadar) olabilir.

Teminat altına alınan başlıca riskler;

 • Kızağa konmadan önceki riskler
 • Denize indirme riskleri
 • Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler
 • Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler

Detaylı Bilgi için Bizimle iletişime geçin.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Artık Zorunlu
 • Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Artık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Mimar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk ve Geri Çağırma Sigortası

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil Hayvan Sigortası ile kedi ya da köpeğinizin acil tedavilerinin yanı sıra muayene, tahlil/tetkik ve belirli hastalıklara yönelik tedavilerini de poliçe koşulları dahilinde karşılıyor, onların mutluluklarını güvence altına alıyoruz.

6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi veya köpeğinizin sağlık masrafları için uygun primlerle teminat sağlayan Evcil Hayvan Sigortası poliçenizi satış kanallarımıza başvurarak hemen yaptırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Nakliyat Sigortaları

Denizcilik ve Nakliyat sektörünün sigorta ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler üreten teklifler hazırlıyoruz.

Neden Nakliyat Sigortası almalıyım?

Tam ziya, geniş ve dar teminat seçenekleriyle malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesinden, çarpma, devrilme, çarpışma, devrilme sonucu kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı sigortalısına koruma sağlar.

Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat projelerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlar güvence altına alınıyor. Bu poliçe ile projenin devamlılığının sağlanması, iş gücü, sermaye ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Projede çalışan işçi ve taşeronlarda muhtemel iş kazalarına karşı teminat altına alınıyor.

Montaj All Risk Sigortası

Montaj sırasında meydana gelebilecek bir hasar, tüm işlerin aksamasına sebep olabiliyor. Bu aksaklık sadece ekipmanlara zarar vermekle kalmayıp beklenmedik mali kayıplara sebep olabiliyor. Bu ürün ile aynı zamanda montajın yapıldığı mevcut tesise verilebilecek zararlar da teminat altına alınıyor.

Elektronik Cihaz Sigortası

İşletmelerdeki elektronik cihazların arızalanması ya da hasar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıpları karşılıyor. Voltaj dalgalanmaları nedeniyle oluşacak arızalar bu teminat kapsamına giriyor.

Makine Sigortası

İşletmelerde kullanılan makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalıyor. Bu risklerden herhangi birisinin gerçekleşmesi ise işin durmasına veya üretimin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlere yol açabiliyor. Bu poliçe ile oluşabilecek riskler ve karşılaşılacak büyük boyutlu zararlara karşı teminat sağlanıyor.

Ortak Alan Sigortası

Apartman ve site yaşam alanlarının farklı ihtiyaçlarına cevap veren Ortak Alanlar Sigortası ile sigorta konusu olan apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek maddi zararlar, üçüncü şahıslara gelebilecek maddi ya da bedeni zararlar teminat altına alınıyor.

Site veya apartmanın hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak çalışan işçilerin uğrayacağı kazalara karşı İşveren Sorumluluğu da teminat altına alınıyor. Bu poliçede Yangın Teminatı ile diğer ek teminatlar da verilebiliyor. Asistans Yardım Hizmetleri de Ortak Alanlar poliçelerine dâhil ediliyor.

Seyahat sigortası, yalnızca seyahat sırasında geçerli olan ve seyahatle ilgili belirli riskleri kapsayan bir sigorta türüdür.
Yabancı sağlık sigortası, yurtdışında beklenmedik tıbbi acil durumlar, hastalıklar veya kazalar için talep edilmelidir.
Yabancı sağlık sigortası, birkaç gün süreyle kısa bir seyahatten, bir yıl veya daha uzun süreli yurtdışında yaşam için uzun vadeli bir sigortaya kadar farklı sürelerde geçerli olabilir.
Yabancı sağlık sigortası maliyetleri, seyahat süresi, hedef ülke, sigorta şirketi, yaş ve sağlık durumu gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir.
Yabancı sağlık sigortası, yurtdışında hastane yatışları, doktor muayeneleri, ilaçlar, ameliyatlar, acil tıbbi nakil ve diğer tıbbi hizmetleri kapsayabilir.
Yurtdışına seyahat ettiğinizde veya uzun süre yurtdışında yaşıyorsanız, yerel sağlık sigortası genellikle geçerli olmayabilir.

İhtiyacınıza uygun teklif alın!

İhtiyacınıza uygun teklif almak için bizimle iletişime geçin!