(DASK) Zorunlu Deprem Sigortası

(DASK) Zorunlu Deprem Sigortası

Tapu Sahibi Ad Soyad:(Gerekli)
Detaylı Açık Adres(Gerekli)
Bina Tipi(Gerekli)

(DASK) Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde, olası bir deprem anında üzücü derecede can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Depreme bağlı olarak oluşan hasarlarda, bina sahiplerinin göreceği maddi zararı en aza indirmek amacıyla zorunlu deprem sigortası yaptırılmaktadır. Zorunlu deprem sigortası, deprem riskinin çok fazla olduğu ve her an yaşanabilecek büyük depremlere karşı sürekli uzmanlar tarafından uyarılar yapıldığı ülkemizde, tüm bina sahipleri tarafından mutlaka yapılmalıdır.

Dask Nedir?

Açılımı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan Dask, en basit tanımıyla, deprem nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı maddi güvencedir. Son dönemlerde ülkemizin farklı bölgelerinde, şiddeti değişen depremlerin yaşanması sonucunda deprem sigortası yaptırmak yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Deprem sigortasıyla, yangına bağlı olarak oluşabilecek patlama, yer kayması, tsunami ve yangın gibi hasarı büyük tehlikeler maddi güvence altına alınmış olur. 

Deprem Sigortası Nedir ve Amaçları Nelerdir?

Ülkemiz, iklimi, bitki örtüsü, yer şekilleri ve jeolojik konumu nedeniyle doğal afetler açısından risk altındadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu açıklanan istatistiklerde, en sık görülen ve en fazla hasara neden doğal afet de depremdir. Bunun için deprem sigortası yaptırmak, binaları oluşabilecek hasarlara karşı koruma altına almak demektir. Depremin sebep olduğu hasarlar düşünüldüğünde, deprem sigortasının yasal bir zorunluluk olmasında da öte hayati bir gereklilik olduğu unutulmamalıdır. 

Deprem sigortasının amaçları;

-Binaları deprem riskine karşı somut güvence altına almak,

-Kentleşmenin, daha güvenli ve sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak,

-Deprem durumunda devletin giderlerini en aza düşürmek,

-Sigortanın, güvenli yapılaşma için önemli bir araç olduğu bilincinin yayılması,

-Toplumda paylaşma, dayanışmanın yaygınlaşması şeklinde sıralanmaktadır. 

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları Nelerdir?

Zorunlu deprem sigortası, deprem sırasında oluşabilecek patlama, yer kayması ve yangın felaketlerinin sebep olacağı maddi hasarı doğrudan teminat altına almaktadır. Sigorta, oluşan hasarı poliçe kapsamına bağlı olarak karşılar. 

Depremden sonra bina, kısmen ya da tamamen hasar görse de, maddi olarak güvence altındadır. Zorunlu deprem sigortası, binaların temellerinden başlayarak ana duvarları, bahçe duvarları, ortak duvarlar, merdivenler, istinat duvarları, asansörler, çatılar, bacalar ve koridorlar olmak üzere tüm bölümlerde oluşacak hasarı poliçe kapsamına göre karşılamaktadır. 

Enkaz kaldırma, vefat, kâr kaybı zararları ve manevi tazminat olayları, zorunlu deprem sigortası kapsamına girmemektedir. 

Zorunlu deprem sigortası, isim, adres, kimlik numarası, telefon numarası, tapu bilgileri, binanın inşa tarihi, kat sayısı, yapı tarzı, yüz ölçümü, hasar durumu ve açık adres bilgileri sigorta şirketine verilmek kaydıyla yaptırılır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, binaların metrekare birim ücretine göre prim belirler. Ödenecek primler, binanın hasar durumu ve bulunduğu bölgenin deprem riskine karşı farklılık göstermektedir. 

Zorunlu deprem sigortası, bir yıl geçerli olup primlerin, her yıl belirlenen miktarda ödenmesi gerekmektedir. Olası bir depreme karşı maddi açıdan güvence altında olunacağı düşünüldüğünde, sigorta priminin pek de önemli olmadığı görülmektedir.

Deprem sonucu hasar oluştuğunda, öncelikle sigorta şirketine başvurmalısınız. Hasar dosyası oluşturulur ve gerekli belgeler sunulduktan sonra hasarın tazmin edilmesi süreci başlar.
Zorunlu Deprem Sigortası, sigorta şirketleri veya yetkili acenteler aracılığıyla yapılır. Sigorta poliçesi düzenlenir ve prim ödemesi yapılır.
Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonucu oluşan bina hasarını ve içindeki taşınır eşyayı kapsar. Ancak, zemin kaymaları, toprak kaymaları, sel, su baskını, yangın, infilak gibi doğal afetler sonucu meydana gelen zararları kapsamaz.
Zorunlu Deprem Sigortası primi, sigortalanan taşınmazın yüzölçümüne, bulunduğu ilin deprem riskine ve binanın cinsine göre değişebilir. Prim hesaplaması için Sigorta ve Reasürans İşlemleri Yönetmeliği'ne bakılabilir.
Zorunlu Deprem Sigortası, taşınmazın devri veya yeni yapılacak inşaat için ilk bağımsız bölümün kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yaptırılmalıdır.
Zorunlu Deprem Sigortası, deprem riski yüksek olan Türkiye'de yaşanan bir deprem felaketi sonrasında oluşabilecek maddi zararları karşılamak için önemlidir.

İhtiyacınıza uygun teklif alın!

İhtiyacınıza uygun teklif almak için bizimle iletişime geçin!