Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
Azami dosya boyutu: 2 MB.
Azami dosya boyutu: 2 MB.

Kasko Sigortası

Kasko sigortası, bir çeşit güvenli yaşam teminatıdır. Günlük hayatta karşılaşılması muhtemel tüm risklere karşı, sigortalıyı koruma altına almaktadır. Genel ve isteğe bağlı ek şartlarla kasko sigortası yaptırılarak, yaşanabilecek risklerin doğuracağı olumsuzluklara karşı maddi güvence sağlanmış olur. 

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası, poliçe tarihinden itibaren bir yıl boyunca, sigortalı aracı poliçe kapsamındaki risklere karşı koruyan bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak yapılır ancak avantajları düşünüldüğünde, yaptırılması araç sahibi olan herkes için mantıklı olandır. Kasko sigortası neden gerekli diyecek olursak öncelikle sigortanın, aracın çalınması, yanması, kaza sonucu hasara uğraması veya herhangi bir doğal afette zarar görmesi durumunda oluşacak maddi hasarı karşıladığının bilinmesini isteriz. Trafik sigortasından farklı olarak, herhangi bir kaza durumunda oluşan hasarda, üçüncü kişileri değil de direk araç sahibini maddi olarak teminat altına alır. 

Kasko Sigortası Neleri Kapsar?

Kasko neleri kapsar sorusu, kasko sigortası yaptıracak olanların cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisidir. Kasko sigortası, ana ve ek teminatlar olmak üzere iki kapsamdan oluşur. Ana teminatlar, tercih edilen sigorta şirketi tarafından sigortalıya sunulan teminatlardır. Ek teminatlar ise, araç sahibinin belirli bir ek prim karşılığında poliçe kapsamına alınmasını istediği koruyucu teminatlardır. 

Kasko sigortası ana teminatları;

Çalınma: Araç ya da araç içi aksesuarların çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucunda zarar görmesi durumunda oluşan hasarın karşılanmasıdır. Ancak, araca sonradan taktırılan ses sistemi ve diğer ek teknik donanımlar varsa, bunların poliçe kapsamına alınması gerekmektedir.

Yanma: Kaza anında oluşan patlama ve yanmaya karşı kasko sigortasıyla maddi güvence sağlanır. 

Çarpma ya da çarpılma: Araç trafikteyken veya park halindeyken, araç sahibi ya da karşı tarafın iradesizce çarpması sonucu devrilme, yuvarlanma ve düşmeye bağlı oluşacak hasar teminat altına alınır. 

Kasko sigortası ek teminatları; 

Terör teminatı, sel ve su baskını teminatı, hukuki yardım teminatı, ferdi kaza teminatı, kullanım kaybı teminatı, yardım hizmet paketi teminatı, kilit sistemi teminatı, yurtdışı teminatı, alevsiz yangın teminatı, deprem ve yanardağ püskürme teminatı, trafikte yaralanma veya ani hastalık durumlarında sigortalının en yakın sağlık kurumuna nakli teminatı ile sigortalının tedavisi için aile fertlerinden herhangi birinin yolculuk ve konaklama masraflarının karşılanması teminatı kasko sigortası ek teminatları arasında bulunmaktadır. 

Kasko Çeşitleri

Kapsamına göre kaskonun dört türü bulunmaktadır.

1-Kasko: Poliçede verilen ana şartların tamamının teminat altına alındığı kasko türüdür.

2-Dar kasko: Yasal olarak kasko sigortasında belirtilmiş olan ana şartların belirli bir kısmının teminat alındığı kasko türüdür.

3-Genişletilmiş kasko: Genel şartlar haricinde, birtakım ek şartlarla kapsamı genişletilen kasko türünü ifade etmektedir.

4-Tam kasko: Genel ve ek şartların hepsinin poliçe kapsamına alındığı kasko sigortası türüdür. 

Kasko Sigortasının Geçerliliği

Kasko sigortası, poliçe imzalandığı andan itibaren, bir yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. Her sene, yasal olarak belirlenen fiyatlara göre yenilenmelidir. Tabi yaptırılması da yenilenmesi de isteğe bağlıdır.

Kasko sigortası fiyatlarını karşılaştırmak için farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini incelemek önemlidir. Sigorta primlerini, teminatları ve ek hizmetleri karşılaştırarak en uygun seçeneği bulabilirsiniz.
Trafik sigortası, yasal olarak zorunlu olan bir sigorta türüdür ve sadece araç kullanıcısının diğer kişilere verdiği zararları karşılar. Kasko sigortası ise aracınıza gelebilecek zararları, hırsızlık, yangın gibi olayları da kapsar.
Kasko poliçeleri genellikle yıllık olarak düzenlenir. Poliçenizin geçerlilik süresi, sözleşmenizin başlangıç tarihinden bir yıl sonrasına kadar devam eder. Poliçenin yenilenip yenilenmediğini her yıl kontrol etmelisiniz.
Hasar durumunda, önce sigorta şirketinizi aramalı ve olayı bildirmelisiniz. Ardından sigorta şirketi, hasarın değerini ve kapsamını inceleyerek size nasıl bir süreç izleyeceğinizi anlatacaktır.
Kasko sigortası primi, aracınızın değeri, kullanım sıklığı, sürücü geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır. Ayrıca seçtiğiniz kapsam ve teminatlar da primi etkiler.
Kasko sigortası genellikle aracınızı kazalar, hırsızlık, yangın, sel, cam kırılması gibi olaylara karşı korur. Ayrıca çeşitli ilave seçeneklerle poliçenizi genişletebilirsiniz.

İhtiyacınıza uygun teklif alın!

İhtiyacınıza uygun teklif almak için bizimle iletişime geçin!